Podmínky užívání webu

Internetové stránky Petkari.cz fungují jako komunitní web pro uzavřenou skupinu bývalých a současných členů (dále člen) oddílu Pětka Praha. Cílem webu je vytvoření pozitivní interaktivní platformy mezi lidmi, kteří se ve svých životech hlásí k skautským hodnotám. Web tuto interakci umožňuje v soukromém zabezpečeném prostoru, v němž může každý člen komunikovat s jakýmkoli jiným členem či zájmovou skupinou členů, sdílet s nimi oddílové vzpomínky, zážitky, zkušenosti nebo aktuální informace ze svého současného života.

Web Petkari.cz vznikl u příležitosti 50. výročí oddílu Pětka Praha, a to na ryze dobrovolnické bázi několika členů Pětky. Tvorba webu byla od počátku vyvíjena za souhlasu a podpory současného vedení oddílu tak, aby se web stal přirozeným doplňkem oddílových stránek www.petkapraha.cz.

Definice pojmů

Komunitní web – zabezpečený uzavřený web postavený na principech sociální sítě, který zaručuje bezpečnost osobních údajů a kontrolu vkládaného obsahu. Web Petkari.cz nevyužívá žádné služby třetích stran pro sdílení, ukládání nebo distribuci dat. Všechny vložené údaje a informace zůstávají na jednom serveru, který je umístěn v České republice. Provozovateli webu jsou Jan Oktábec (Medvěd), Michal Janata (Kalich) a Pavel Bezděk (Nurmi).
Obsah – jakýkoli příspěvek v podobě textu (článku), komentáře, fotografie, videa nebo jiného dokumentu. Každý příspěvek obsahuje informaci o členovi, který jej vložil na web a je zodpovědný za jeho obsah. V případě příspěvků potenciálně podléhajících autorskému zákonu existuje možnost kromě osoby označené „Vložil“ přiřadit skutečného autora. Jedná se například o případ databáze fotografií, která v Pětce existuje a kde je vysoká pravděpodobnost, že vkládající osoba nebude autor. Více o této viz odstavec Etika, zákony.
Člen – osoba, která se oficiálně zapojila do dění v oddíle Pětka Praha (dříve 5. oddíl Praha). Tato definice platí jak pro členy zapsané v oddílové matrice, tak některé členy, kteří prošli jen Jeleny a v matrice nejsou nebo se zapojili v oddíle na kratší dobu, než mohli splnit Nováčkovskou zkoušku a nemohli být zapsáni do oddílové matriky.
Skupina – v rámci webu jasně ohraničená podskupina členů, která sdílí společný prostor, kde si vyměňuje informace určené pouze této podskupině.
Garant – nejvyšší autorita webu odpovědná za povahu webu jakožto nekomerční, zabezpečené a ryze členské interaktivní platformy mezi lidmi, kteří se ve svých životech hlásí k skautským hodnotám. Garant rozhoduje o případném zrušení účtu člena, který by opakovaně a hrubě porušil Podmínky užívání webu, stejně tak jako všechny sporné záležitosti, ke kterým by v době existence webu mohlo teoreticky dojít. Garant je zpravidla autorizován stávajícím vedoucím oddílu Pětka Praha.
Moderátor – osoba nebo skupina osob, která/ří má/mají právo vytvořit přístup pro člena zájemce. Řeší veškeré žádosti o vytvoření nového účtu na webu Petkari.cz, stejně jako jeho zneplatnění na základě žádosti člena nebo z důvodu jeho opakovaného hrubého porušování Podmínek užívání webu (po dohodě s Garantem). Tato osoba nebo skupina osob je zodpovědná za nezávadnost obsahu, má na starosti veškeré připomínky a žádosti členů o odstranění závadného obsahu, stejně jako aktivně kontroluje, zda-li k něčemu podobnému v prostoru webu Petkari.cz nedochází.
Matrikář – osoba nebo skupina osob starající se o předem danou strukturu dat, převážně historických. Má/mají na starosti seznamy táborů, kluboven, výňatků z kronik, oddílových časopisů a souvisejících údajů. Také má na starosti strukturu alb fotografií a videí.
Administrátor – osoba nebo skupina osob zajišťující chod webu po technické stránce.

Kontakty na všechny výše zmíněné osoby (role) jsou přístupné po přihlášení a lze je v případě potřeby kontaktovat. V případě nejasností nebo připomínek lze použít i volně dostupný formulář Napište nám.

Základní pravidla

Registrace

Pokud chce (bývalý) člen oddílu Pětka Praha vstoupit do členského webu, musí se registrovat. Doporučujeme vybrat si přihlašovací jméno v podobě přezdívky, neboť toto jméno bude pak u všech jím vložených příspěvků. Existuje-li více členů se stejnou přezdívkou (několik takových skutečně je) a neumožní-li web vytvořit takové jméno, pak je již registrováno jinou osobou se stejnou přezdívkou a je nutné k přezdívce přidat jakoukoli příponu (doporučujeme číslo nebo čísla, ale žádná omezení – kromě některých nestandardních znaků – v tomto ohledu nejsou).
Registraci schvaluje Garant (role na webu), který zároveň řeší i žádost o zneplatnění účtu. Tu lze poslat buď přímo osobě označené jako Garant nebo prostřednictvím obecného formuláře „Napište nám“ umístěného na webu.
Během registrace jsou vyžadovány některé osobní údaje, které provozovatelům webu umožní ověření, že se jedná skutečně o člena, který se na webu autentizuje (jméno, příjmení, přezdívka, datum narození a emailová adresa). Vstup do společného prostoru není automatický a je třeba jej povolit až po porovnání údajů s údaji oddílové matriky. Rychlost ověření je závislá na vytíženosti osoby přidělené roli Garanta (maximálně do 24 hodin).

Publikování

Publikovat na webu Petkari.cz může jakýkoli registrovaný (a ověřený) člen. Může vkládat příspěvky v podobě článků, komentářů, fotografií, videí nebo jiných dokumentů. Tyto příspěvky budou přístupné jen registrovaným členům, příp. pouze uzavřené skupině, pokud takový příspěvek bude touto skupinou označen. Příspěvky lze přiřazovat k táborům, klubovnám nebo pomocí tagů k jakékoli logické skupině.

Komunikace

Člen může kontaktovat jiného člena nebo skupinu prostřednictvím webu Petkari.cz. Může také vkládat příspěvky, fotografie, pozvánky, poptávky, nabídky soukromého charakteru apod. Obsah není nijak striktně omezen a je přístupný všem členům. V profilu člena "o mně" je dovoleno uvádět i komerční informaci o svém povolání. Ostatní formy marketingu jsou zakázány viz odstavec Etika/zákony webu.

Etika, zákony

Web Petkari.cz spravuje údaje o každém členovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů. Údaje o každém členovi jsou využívány komunitou pouze v rozsahu, ve kterém dá každý člen souhlas. Bude-li chtít být například informován o novinkách na webu, sám tuto možnost zaškrtne. Hromadný e-mail inicializován samostatně bude naprostou výjimkou a bude se jednat pouze o zásadní informace.
Obsah webu podléhá autorskému zákonu. Chce-li někdo publikovat obsah, zejména fotografie nebo videa mimo hranice webu Petkari.cz je povinen v souladu s autorským zákonem získat písemný autorův souhlas s uveřejněním. Web Petkari.cz si nijak nenárokuje autorství vloženého obsahu a nechává volnost každému autorovi obsah vložit nebo odstranit.
Publikování závadného obsahu – stránky nemají sloužit pro sdílení filmů či fotografií, které jsou v rozporu s autorským zákonem. Stejně tak bude přísně kontrolováno dodržování pravidel obsahu příspěvků, zejména v oblasti nevhodných slov či větných spojení, šikany, mazáctví, stalkingu apod. Každý takový uživatel bude nejdříve upozorněn, v případě opakovaných deliktů mu bude účet zablokován.
Spamování – web primárně nebude rozesílat žádné informace na uvedené uživatelské e-maily nebo adresy. Takové použití bude regulováno samotným uživatelem, který si v rámci svého účtu nastaví, které informace chce nebo nechce posílat na svůj e-mail (viz výše). Implicitně tak nebude odesíláno nic. V případě, že uživatel poskytne svůj e-mail dalším registrovaným členům Pětky, je zakázáno jej následně použít pro praktiky rozesílání nevyžádané pošty (spam). Stejně tak je zakázáno poskytovat jakýkoli osobní údaj za úplatu třetí straně.
Ochrana nezletilých – člen, který nedovršil věk 18 let, má právo skrýt veškeré své osobní údaje kromě oddílového čísla a přezdívky před ostatními. Stejně tak může zamezit jakékoli možnosti být kontaktován ze strany ostatních uživatelů webu. Je následně jen na tomto členovi, komu osobní nebo kontaktní údaje poskytne.

Provoz webu Petkari.cz se řídí těmito Podmínkami užívání webu, které musí předem odsouhlasit každý uživatel při registraci a řídit se jimi po celou dobu používání společného prostoru. Jejich porušení může být důvodem k zablokování účtu člena.